• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

„Działo się w osadzie Pilica dwudziestego drugiego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Leon Epsztajn, właściciel majątku Pilica w Pilicy zamieszkały, czterdzieści jeden lat liczący w obecności świadków: Mieczysława Epszteina, konsula włoskiego, czterdzieści pięć lat liczącego zamieszkałego w mieście Warszawie i Benona Marksa czterdzieści lat liczącego, zarządcy dóbr Pilica zamieszkałego w Biskupicach i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Pilickim zamku drugiego sierpnia bieżącego roku o godzinie jedenastej rano z jego prawej małżonki urodzonej Skarżyńskiej, trzydzieści lat liczącej. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym tego dnia dokonanym dano imiona Maria Aniela Wiktoria. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Mieczysław Epsztajn i Wiktoria Skarżyńska urodzona Cielecka. Akt niniejszy  zgłaszającemu i świadkom odczytany przez nas i przez nich podpisany został. Ksiądz Józef Brzozowski, proboszcz, urzędnik stanu cywilnego parafii Pilica.”  Tyle akt urodzenia znajdujący się w naszych księgach parafialnych ( oczywiście spisany po rosyjsku, gdyż Pilica była wówczas w zaborze rosyjskim).  Ta dziewczynka okazała się być potem jedną z najwybitniejszych postaci kobiecych w dziejach Krakowa I połowy XX w. Założyła pierwszą w Polsce szkołę pielęgniarską, prowadziła działalność charytatywną, a w wieku 50 lat wstąpiła do zakonu Dominikanek i zmarła jako siostra Magdalena w opinii świętości.